Εκδήλωση του 2ου Γυμνασίου για τον Μακεδονικό Αγώνα