Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ωρών