Η προσπάθεια ενός γρεβενιώτη στα βραβεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς του National Geographic.