Αρχική

29η Μαΐου 1453. "ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ" ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ,ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ.

Του Στέργιου Β. Παπαστεργίου , φιλολόγου.

 

Με την κατάκτηση της Πόλης το 1204, κατά την Δ' Σταυροφορία, αρχίζει η κατάρρευση του Βυζαντίου, που μετά το 1430 περιλαμβάνει μόνο την ίδια την πρωτεύουσα ( Κωνσταντινούπολη) με τα περίχωρά της και το Δεσποτάτο του Μορέως.

Οι προσπάθειες του Ιωάννη Παλαιολόγου για βοήθεια από τη Δύση, μέσω της ένωσης των Εκκλησιών, δημιουργεί ...

Τελευταία Αθλητικά Νέα