Αρχική

Τάσεις στην Αγροτική Απασχόληση

Τα κύρια συστήματα της οικονομίας είναι η Δημόσια Οικονομική, η Ιδιωτική Οικονομική και η Κοινωνική Οικονομία. Η Δημόσια Οικονομική είναι αυτή που εφαρμοζότανε από τα παλαιότερα κουμουνιστικά κράτη, και πχ δεν περιείχαν την έννοια της «απόσβεσης».

Η Ιδιωτική Οικονομική είναι προσηλωμένη κυρίως στην επίτευξη εκχρηματισμένου κέρδους από τον επενδυτή και είναι οι γνωστές μας «εταιρείες», ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΜΚΕ κλπ. Κυρίαρχο στοιχείο της είναι ο ανταγωνισμός.

Τελευταία Αθλητικά Νέα