Αρχική

Στήνεται μηχανισμός για «πανευρωπαϊκές» κατασχέσεις λογαριασμών

ΘΑ τεθεί σε ισχύ μετά την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Τις πανευρωπαϊκές κατασχέσεις λογαριασμών ενέκρινε η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων των κρατών-μελών της ΕΕ, η οποία ήλθε σε συμφωνία για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Διαταγής Διατήρησης Λογαριασμού. Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Διατήρησης Λογαριασμού στοχεύει...

Τελευταία Αθλητικά Νέα