Αρχική

Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση

Η ΕΠΣ Γρεβενών Προσκαλεί τα μέλη της σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στις 25 του μήνα ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ καιώρα 19.00 μ.μ., στην Αίθουσα Κων/νος Σκέντζιος της ΕΠΣ Γρεβενών.
ΘΕΜΑΤΑ
1-. Οικονομικός Απολογισμός.
2-.Συζήτηση για τα Πρωταθλήματα περιόδου 2014 - 2015
3-. Διάφορα – Προτάσεις

Τελευταία Αθλητικά Νέα