Αρχική

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Ε΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 2014

Από το Δήμο Γρεβενών ανακοινώνεται ότι η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων  

Ε΄ Διμήνου  (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2014) θα αρχίσει την Τρίτη 25-11-2014.

 

      Το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο θα κατατεθεί στο λογαριασμό (Τραπεζικό ή ΕΛ.ΤΑ.) τον οποίο δήλωσε κατά την απογραφή του....

Τελευταία Αθλητικά Νέα