Αρχική

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών

Το Δ/κό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Γρεβενών, με την 10/2015 απόφασή του και σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γεν. Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 19 Απριλίου 2015 στο Πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Γρεβενών (κινηματογράφος) ώρα 10.30 π.μ. 

            Σε περίπτωση μη απαρτίας που είναι το πιθανότερο, η Γενική Συνέλευση...

Τελευταία Αθλητικά Νέα