Αρχική

Ας το σχολιάσουμε...

Είχε  προχωρήσει  αρκετά  στην  ανάλυση  του  κειμένου  ο  καθηγητής  μας, όταν  χτυπάει  η  πόρτα  και  χωρίς  να  ακουστεί  το '' εμπρός'', μπαίνει  μέσα  ο  Επιθεωρητής  συνοδευόμενος  από  τον  κ. Γυμνασιάρχη. 

  Γίνεται  η  ανάλογη  σύσταση, φεύγει  ο  διευθυντής  και  ο  επιθεωρητής  πιάνει  μια  καρέκλα  στο  βάθος  της  αίθουσας, βγάζει  ένα  σημειωματάριo...

Τελευταία Αθλητικά Νέα