Αρχική

Απ’ τα λόγια στα έργα των Φυσικών Δημοτικού

Ανακοίνωση του Δρ. Θανάση Καλλιανιώτη στην ημερίδα Έμπρακτα και εικονικά πειράματα (θεωρία και δοκιμή στα Φυσικά Δημοτικού.

 

 

Οργανωμένη από τον γράφοντα και τον MSc χημικό και υπεύθυνο εργαστηρίου Φυσικής Αστέριο Ι. Κούτσιανο, πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΦΕ Κοζάνης την 12η Μαρτίου 2015. Εκφωνήθηκε από στήθους τη συνοδεία οπτικής παρουσίασης.

Τελευταία Αθλητικά Νέα