Αρχική

Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Γρεβενών ανακοινώνεται ότι :

Α. Σύμφωνα με την υποπαρ. Η.3, παρ. 1β του Ν. 4152/09-05-2013 , την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4264/2104  και την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)  όπως τροποποιήθηκε με το...

Τελευταία Αθλητικά Νέα