380 συλλήψεις!!! τον Οκτώβριο στη Δυτική Μακεδονία.