Θεματική ημερίδα: εξειδίκευση των δράσεων της Οινοποιίας