ΥΓΕΙΑ.... με προσωπικό ασφαλείας την Πέμπτη 12 Νοεμ.