Μετεγκατάσταση του Τμήματος Πρόνοιας Δήμου Γρεβενών