Οι Γρεβενιώτες της Κοζάνης συγχαίρουν τον κ.ΧΡ. ΜΠΓΙΑΛΑ