Αντιπαραθέσεις στη Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου (video)