Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (11/2/2015)