Από τις 27 Δεκεμβρίου 2014, μόνο το ψηφιακό σήμα της DIGEA στη Δυτική Μακεδονία