Γρεβενά-ημερίδα «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία» (video)