Συνάντηση του δημάρχου Γρεβενών με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων