Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 12.00 η Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ (video)