ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΑ- ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ