Στις εκδηλώσεις της Αγ. Κυριακής το χορευτικό του συλλόγου γρεβενιωτών Κοζάνης