Η αξιολόγηση της μυικής δύναμης και η εφαρμογή της στην αθλητική προπόνηση