Συνάντηση ολομέλειας συνδυασμού ΑΝΑΤΡΟΠΗ Δημιουργία