Συλλυπητήριο μήνυμα του Συλλόγου Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης