Οδηγίες – συμβουλές προς τους οδηγούς ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας.