Πρόγραμμα 10.000 ανέργων σε Ο.Τ.Α. - Οι προσωρινοί πίνακες