Αρχική

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 37η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών...

Τελευταία Αθλητικά Νέα