Αρχική

Σε ¨απαγόρευση¨ τα άλογα φυλής Πίνδου?

Δυσλειτουργίες και στην δράση διατήρησης αυτόχθονων φυλών

Την φιλόδοξη δράση (3.1) «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 πίστεψαν, υιοθέτησαν και επένδυσαν σε αυτήν πολλοί αγρότες. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν εισέπραξαν την συμφωνηθείσα και υπογραφείσα σύμβαση.

Αυτά και πολλά άλλα συζήτησαν οι εκτροφείς της αυτόχθονης φυλής αλόγων Πίνδου Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι...

Τελευταία Αθλητικά Νέα