Αρχική

Πρόσληψη 2 ιατρών στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών  προσλήφθηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία οι παρακάτω  ιατροί:

Μαντζούκης Φώτιος, επικουρικός ιατρός Ακτινοδιαγνωστικής, από 14-04-2015 και

Ταψή Χρυσούλα, επικουρικός ιατρός Ιατρικής Βιοπαθολογίας, από 24-04-2015.

Τελευταία Αθλητικά Νέα