Αρχική

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Γρεβενά με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 και της Θεματικής Περιοχής GR03 – ΑΠΕ, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Φορέας Υλοποίησης), με το Δήμο Γρεβενών (Εταίρος 1) και το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών (Εταίρος 2) υπέβαλαν προς το Κέντρο Ανανεωσίμων & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) – Διαχειριστή Προγράμματος GR03 – αίτηση χρηματοδότησης....

Τελευταία Αθλητικά Νέα