Αρχική

Η αξιολόγηση της μυικής δύναμης και η εφαρμογή της στην αθλητική προπόνηση

Οι μετρήσεις δύναμης αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες ποιοτικές παραμέτρους ενδεικτικές της νευρομυϊκής λειτουργίας. Η αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης εξετάζει το επίπεδο μεταβλητών που επηρεάζουν την παραγωγή δύναμης από τον σκελετικό μυ. Η αξιολόγηση δίνει τη δυνατότητα στον γυμναστή να στοχεύσει στη βελτίωση αυτών των μεταβλητών με εξειδικευμένη προπόνηση με απώτερο στόχο τη βελτίωση της απόδοσης.

Τελευταία Αθλητικά Νέα