Αρχική

Α.Σ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ»: goji berry μια δυναμική νέα καλλιέργεια με μεγάλες προοπτικές.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ . Εναλλακτικών και Βιολογικών καλλιεργειών, ανέλαβε την ευθύνη να αναπτύξει κατά προτεραιότητα την καλλιέργεια του βιολογικού goji berry σαν μια δυναμική νέα καλλιέργεια με μεγάλες προοπτικές, επενδύοντας σε συνεργασίες και νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, με εξωστρεφή προσανατολισμό, δημιουργώντας νέες βάσεις, σαν αφετηρία καινούργιων ευκαιριών στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας.

Τελευταία Αθλητικά Νέα