Αρχική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΑΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2015

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών καλεί τους παραγωγούς που δεν έχουν υποβάλει ακόμη  Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015(ΟΣΔΕ) αλλά και δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη για τον υπολογισμό των νέων δικαιωμάτων (2015-2020) να τον πράξουν πολύ σύντομα διότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά για την σωστή και έγκυρη ενεργοποίηση των νέων δικαιωμάτων.

Τελευταία Αθλητικά Νέα