Αρχική

«Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους» ΟΤΑ - Έγκριση 1.364 προσλήψεων

Με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γιάννη Ανδριανού, που συνυπογράφηκε από τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, εγκρίθηκε η σύναψη 1.364 συμβάσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο).

Τελευταία Αθλητικά Νέα